Proje Ortaklarımız

Üye Olun

E-posta:

Sitemize üye olarak bizden haberler alın.

Ç evremizi tanıdık tarihimizi öğrendik,
E trafımızdaki tarihi eserleri gezerek ve görerek.
K ültür elçisi olduk hepimiz
Ü lkemizde ve kentimizde tarihi eserleri korumaya başladık
L aikiyle bu gönüllülüğü devam ettireceğiz ömrümüz boyunca

V akıftaki gönüllülerle ve eğitmenlerle güzel işler başardık
A dımızı tüm ülkeye duyurmaya başladık
K endi isteğimizle ve heyecanla bu gönüllülüğü sürdürüyoruz
F arklı yerleri gördük kültürümüzü tanıdık ve tanıttık
İ lerde yetişecek kültür elçileri ordusunu hep beraber kuracağız

Eda Kılınç
Gaziantep 1. Dönem Kültür Elçisi